Aanpak met resultaat

Een slachtoffer van hennepteelt wordt geconfronteerd met zaken waar hij niet bekend mee is en niet weet hoe hiermee om te gaan. Bestuurlijke boete, wet Damocles, schade aan het pand, diefstal van stroom en uiteraard de politie. Belangrijk is voor een vastgoedeigenaar zo snel mogelijk zaken op orde te hebben, zodat in het latere traject de schade beperkt en verhaald kan worden op de huurder.
Hieronder vindt u een aantal zaken waar u als eigenaar van een pand mee geconfronteerd kunt worden.

Voorbeelden

  • Wet Damocles – artikel 13b is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Ook wordt dit artikel ingezet om tegen hennepteelt op te treden.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt: Wat vaak het gevolg hiervan is, is dat een vastgoedeigenaar geen toegang krijgt tot zijn eigen pand. Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt kent dit probleem en weet met succes ervoor te zorgen dat u weer toegang krijgt tot het pand. Geen toegang, betekend namelijk inkomstenderving, dus verlies van kapitaal.

  • Bestuurlijke boete – mocht een eigenaar niet op een juiste manier zaken overleggen aan de politie of openbaar aanklager. Dan gebeurd het vaak dat een eigenaar als dader aangewezen wordt.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt: dit heeft tot gevolg dat een eigenaar in de problemen kan komen met haar bank (hypotheek, persoonlijke lening, etc.), een onvoorziene boete en niet te vergeten emotionele schade. Een vastgoedeigenaar wordt als dader gezien in plaats van een slachtoffer.

  • Civiel rechtelijk – de dader van illegale hennepteelt ontkomt vaak aan vervolging.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt: wij wijzen overtreders op hun daden. Door snel te handelen en door het verblijfadres van de overtreder te achterhalen kunnen wij afspraken maken met daders om schade te herstellen. Zo niet, dan starten wij een civiel rechtelijk traject op.

  • Materiele schade – hennepteelt betekend dat er een enorme schade aan uw pand is aangebracht. Daarnaast zijn de energie meters ook nog eens verwijderd.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt: Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen van de schade aan een pand. Waardoor de daadwerkelijke schade voor de eigenaar/verhuurder beperkt kan blijven. Tevens hebben wij goede contacten bij de energiemaatschappijen waardoor heraansluiting bespoedigd kan worden.

Uw vertrouwen is geschaad – vaak wordt u als verdachte gezien door de politie in plaats van als slachtoffer. Totdat u niet meer als verdachte wordt gezien is de stress die hiervan ondervindt niet te onderschatten.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt: door de afhandeling aan stichting Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt uit te besteden kunnen wij u helpen door u te ontlasten.

SBWH
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam