Waardering Register Huurders (WRH)

De database van malafide huurders waarmee u problemen voorkomt.

Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt werkt samen met Waardering Register Huurders (WRH). Door een snel en goed procedurebeleid worden malafide huurders juridisch en financieel aangepakt, zodat de schade voor u als verhuurder beperkt kan blijven. De database bezit meer dan 5000 malafide huurders.

Malafide huurders proberen woningen met valse identiteitsbewijzen woningen en bedrijfspanden aan te huren voor malafide praktijken.

Voorbeelden van malafide praktijken zijn:

  • Illegale Hennepteelt
  • Drugslab
  • Prostitutie
  • illegale onderhuur

Door de registratie van malafide huurders kan u als verhuurder controleren of een huurder niet geregistreerd staat als malafide huurder.

Sluit u aan bij SBWH en krijg 1 jaar toegang tot het Waardering Register huurders (WRH).

Bezoek Waardering Register Huurders of neem contact op voor meer informatie.

SBWH
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam