×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

MELD KLACHT / FRAUDE

Misbruik melden

Indien u te maken krijgt met een verhuurmakelaar die het Verhuur Veilig-logo gebruikt maar deze deelnemer niet bij ons terugvindt, kunt u hieronder de gegevens van deze verhuurmakelaar achterlaten. Wij onderzoeken vervolgens of deze verhuurmakelaar inderdaad onrechtmatig gebruik maakt van ons logo of dat er sprake is van een onschuldige fout.

Klacht indienen

Klachten kunnen niet telefonisch worden ingediend of besproken.

Indien u klachten heeft over een bij Stichting Verhuur Veilig aangesloten deelnemer kunt u onderstaand formulier invullen. Stichting Verhuur Veilig onderzoekt uw klacht en tracht het evt. probleem op te lossen. Indien de aangesloten deelnemer het probleem niet naar behoren meewerkt aan een oplossing kan de betreffende deelnemer het recht worden ontnomen het Verhuur Veilig Keurmerk-logo te voeren. Ook kan worden besloten tot definitieve ontzegging van het recht tot gebruik van het Keurmerk-logo.

Voordat u een klacht indient dient u zich eerst tot de betreffende deelnemer te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Verhuur Veilig. Stichting Verhuur Veilig neemt uw klacht alleen in behandeling wanneer duidelijk is dat uw rechten geschonden zijn dan wel wanneer uw klacht dienaangaande vragen oproept. Indien direct duidelijk is dat uw klacht onterecht is (uw conclusie of standpunt bijvoorbeeld in strijd is met de wet of het recht) zal u dat worden medegedeeld. Indien dat niet het geval is zal de betreffende deelnemer om uitleg worden verzocht en eventueel worden aangespoord de klacht alsnog naar behoren op te lossen.

VUL HIERONDER UW MELDING EN OF KLACHT IN.

Gegevens bedrijf waarover de melding en of klacht gaat.
TOP