Samenwerking

Door onze samenwerkingen zijn wij in staat een oplossing te bieden voor alle problemen met vastgoed. Elke partij heeft zijn eigen expertise. Hiermee kunnen wij u altijd een oplossing op maat bieden.

Verhuur Veilig

Woonfraude is een toenemend probleem in de Nederlandse verhuurmarkt en veroorzaakt jaarlijks een enorme schadelast door bijvoorbeeld hennepteelt, criminaliteit en huurshoppen. De schade is nauwelijks te verhalen op de huurders en woningeigenaren draaien op voor torenhoge kosten. Een groot deel van deze woonfraude had voorkomen kunnen worden, wanneer de huurders aan een grondig onderzoek waren onderworpen door professionele verhuurmakelaars en -bemiddelaars.

Stichting VerHuurVeilig wil woonfraude indammen en heeft het Keurmerk VerHuurVeilig in het leven geroepen. Door middel van controle, voorlichting en educatie wil deze onafhankelijke stichting de verhuurmarkt veiliger, transparanter en minder fraudegevoelig maken.

Stichting VerHuurVeilig geeft verhuurmakelaars en -bemiddelaars het recht keurmerkhouder te worden als zij aan een aantal vooropgestelde eisen voldoen. Met dit keurmerk laten ze zien dat zij een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden en zich houden aan hun beloftes.

Slachtoffer Hennepteelt

Hennepkwekerij ontdekt in uw pand? Slachtoffer Hennepteelt lost het op voor u als eigenaar. Civiel rechtelijk specialist in het verhalen van schade door illegale hennepteelt.

Meldpunt Verdacht

Meldpunt Verdacht is HET platform waarmee u uw controles ten aanzien van uw vastgoed registreert. Door het registreren van uw controles kunt u juridisch voldoen aan uw zorgplicht en uw onschuld bewijzen.

Waardering Register Huurders

De database van malafide huurders waarmee u controleert of U een goede huurder heeft.

SBWH
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam