×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

BUSINESSPARTNERS

_______________________

Dolmans Calamiteiten Diensten

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en onplezierig. Brand- of stormschade, wateroverlast, een explosie of een inbraak, op die momenten van chaos kunt u in het bijzonder op ons rekenen.  Calamiteiten Diensten staat 24 uur per dag en 7 dagen per week in de startblokken om u te helpen bij grote en kleine calamiteiten in heel Nederland. Of u nu de bezitter bent van een huis, school, winkelcentrum, hotelketen, kantoorgebouw of overheidsinstelling. Wij nemen u alle zorgen uit handen en scheppen orde in de chaos.

Meldpunt Verdacht

In reactie op de nieuwe Opiumwet hebben de Stichting Slachtoffer Hennepteelt en de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt de nieuwe website www.meldpuntverdacht.nl gelanceerd. Op de site kunnen alle verhuurders en beheerders van vastgoed de controles die zij uitvoeren op hun vastgoed, gratis digitaal registreren. De reden voor deze website is dat de overheid eisen stelt aan de zorgplicht die verhuurders hebben ten aanzien van het toezicht op hun vastgoed. Maar op geen enkele wijze is het duidelijk in welke mate en hoe verhuurders en beheerders deze controles moeten uitvoeren.

Onderzoeksbureau Jacobs

  KvK 86208683 POB nummer 1755

  Properize B.V.

  Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] heeft het screeningssysteem van Properize mogen testen en zijn tevreden met de behaalde resultaten. De kans op detectie van gemanipuleerde loonstroken, bankafschriften en ID-bewijzen is goed te noemen. Daarom kan SBWH het gebruik van dit screeningssysteem aanbevelen.

  Recherchebureau van Dam

  Mijn doel is organisaties en gemeenten te ondersteunen bij de beheersing van veiligheidsrisico’s m.b.t. illegale hennepkwekerijen en ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ongewenst gedrag zal naar repressieve middelen gegrepen moeten worden. Ik ben een onderzoeker die gespecialiseerd is in het pro-actief opsporen van hennepkwekerijen en andere malafide praktijken. Verder ondersteun ik verhuurcorporaties bij het opsporen en bestrijden van woonfraude en bij hun maatschappelijke zorgplicht ter voorkoming bestuurlijke maatregel artikel 13B Opiumwet; wet Damocles. De vergunning voor deze werkzaamheden is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Securitech Expertise B.V.

  Securitech is partner in Identity Solutions. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van documenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en brondocumenten.Voor identiteitscontrole leveren wij geautomatiseerde documentscanners aan banken, advocaten, makelaars, uitzendbureaus, gemeenten, etc. Naast adviseren en verkopen van apparatuur verzorgen wij ook de service zoals onderhoud, reparatie en software. Met onze trainingen zorgen wij voor bewustwording en kennis binnen uw organisatie.

  Skipdeposit B.V.

  Skipdeposit biedt vastgoedprofesionals een innovatief platform dat de traditionele waarborgsom vervangt voor een Digitale Zekerheidscertificaat. De voordelen zijn: De huurder hoeft geen borg te betalen omdat wij garant voor ze staan. De verhuurder heeft meer zekerheid omdat wij garant staan voor 3 maanden huur voor schades en huurachterstanden. Jullie als makelaar bieden wij een verdienmodel; een affiliate fee tot € 170 per aanvraag. Eerlijke afhandeling van de schade.

  Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt

  Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) is de specialist in het voorkomen en bestrijden van de verschillende vormen van woonfraude zoals onderhuur, oneigenlijk gebruik van en hennepteelt in woonhuizen en bedrijfspanden. Veiligheid door aanpak met resultaat.

  Meer informatie? Neem contact op met SBWH

  Telefoonnummer:   085 - 27 35 277
  Email:                          info@sbwh.nl

  TOP