Woonfraude

De Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt is de specialist in het voorkomen en bestrijden van de voorkomende vormen van woonfraude zoals onderhuur, oneigenlijk gebruik en hennepteelt in woonhuizen en bedrijfspanden.

Naast advies hoe u als verhuurder zelf preventieve maatregelen kan nemen, ondersteunt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt de verhuurders met raad en daad om de woonfraude effectief te bestrijden.

Bij hennepteelt wordt u als verhuurder bijgestaan in uw contacten met de politie, wordt u ondersteund bij het doen van aangifte en het verhalen van de schade op de hennepteler.  Daarnaast biedt de Stichting gereduceerde tarieven voor Kort Geding procedures voor ontruiming van het gehuurde.

De Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt werkt samen met het Waarderingsregister voor Huurders (WRH), het register waarin het huurverleden van huurders wordt vastgelegd.

Tevens werkt Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt samen met de Stichting Slachtoffer Hennepteelt. Stichting Slachtoffer Hennepteelt staat particuliere en commerciële vastgoedeigenaren bij in het begeleiden en helpen van het beperken en verhalen van financiële-, juridische en materiële schade na ontruiming door de politie van illegale hennepteelt geplaatst door een huurder.

Wilt u meer weten, mail dan uw vragen middels het contactformulier.

SBWH
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam