×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

OVER VERHUURVEILIG

Samen bouwen aan een veilige verhuurmarkt

Stichting Verhuur Veilig heeft ten doel:

  • Het ondersteunen van het huur – en verhuur proces van vastgoed in Nederland met als doel de integriteit van  die processen in beeld te brengen en te verbeteren.
  • Het ondersteunen van diegenen die gedupeerd zijn als gevolg van falende procedures bij het verhuren van vastgoed.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken ondersteunt stichting Verhuur Veilig middels haar website (verhuur)makelaars en verhuur-bemiddelaars met het in kaart brengen en optimaliseren van hun verhuur processen.

DRIJFVEER

Onze drijfveer is om partijen die betrokken zijn bij de verhuur van vastgoed te helpen met het verbeteren van hun processen. Stichting Verhuur Veilig heeft geen winstoogmerk, eventueel overtollige middelen worden ingezet voor stimulering van innovatie.

Onafhankelijk Keurmerk

Daarnaast voert Verhuur Veilig het onafhankelijk keurmerk Verhuur Veilig. Vanuit dit keurmerk worden deelnemers onderzocht op beroepsdeskundigheid binnen de verhuur sector. We kijken goed naar de screening van huurders, de punten rond woonfraude in de algemene huurvoorwaarden en de huurovereenkomst en verslaglegging. Een keurmerkhouder heeft verstand van administratieve controle, (huur)wetgeving, zorgplicht en adviseert de verhuurder optimaal. Stichting Verhuur Veilig wil met haar onafhankelijke Keurmerk Verhuur Veilig draagkracht creëren aan een duurzame kwaliteitsimpuls voor de landelijke verhuur branche. Daarnaast is zij gesprekspartner bij vastgoed belangengroepen met betrekking tot deskundigheidseisen. Verhuur Veilig is geen kostenpost, het is een component in de toegevoegde waarde.

Investeren in de toekomst

Stichting Verhuur Veilig richt zich op haar maatschappelijke kerntaak het verlagen van vastgoedschade en het versterken van beleggingen in de Nederlandse verhuurmarkt Daarnaast geeft zij een maatschappelijke impuls naar een veilige en transparante woningmarkt. Deze maakt zij minder woonfraudegevoelig door middel van educatie, voorlichting, controle (audit) en diensten met toegevoegde waarden aan vastgoedeigenaren, beleggers en professionele verhuurmakelaars en beheerders.Als keurmerk zitten we bovenop de ontwikkelingen en geven we richting aan veranderingen in de branche.

Meer informatie? Neem contact op met Stichting VerhuurVeilig

Telefoonnummer:  085-1307954
Email:                     info@verhuurveilig.nl

TOP